Kjerneboring er en meget presis boreteknikk der toleransene er strenge

Vi kan levere og utføre kjerneboring for geologiske undersøkelser grunnundersøkelser. Anvendes i forbindelse med forprosjektering av tunneler og lignende. Brukes også til å kartlegge mineralforekomster.
Referanser

  • Kjerneboring Follobanen Jernbaneverket
  • Kjerneboring Dam Svelgfoss BIS Production Partner AS
  • Kjerneboring Eidanger SKS Service-NCC
  • Kjerneboring Rv 4 Statens vegvesen
  • Kjerneboring Ekebergtunellen Jernbaneverket
  • Kjerneboring Eidanger NCC
  • Kjerneboring Brynstunnelen Mesta AS
  • Kjerneboring Grimstad Sintef Byggforsk
Kjerneboring - Illustrasjon 1
Kjerneboring - Illustrasjon 2
Kjerneboring - Illustrasjon 3
Kjerneboring - Illustrasjon 4
Kjerneboring - Illustrasjon 5
Kjerneboring - Illustrasjon 6
Kjerneboring - Illustrasjon 7
Kjerneboring - Illustrasjon 8
Kjerneboring - Illustrasjon 9
Achilles