Vi utfører boring av KL/MoFix-fundamenter, horisontalboring, grunnundersøkelser, støyskjermfundamenter, boring av jordspyd, boring av fundamenter for oppsetting av VUL-merker og fundamentering. Boringen kan også utføres fra jernbanevogn.

Refundamentering av jernbanebro i Tønsberg

Refundamentering av jernbanebro i Tønsberg

Opprigging på jernbanevogn på Borgestad

Boring av KL-fundamenter på Dovrebanen

Boring av KL-fundamenter på Vestfoldbanen

Boring av KL-fundamenter på Vestfoldbanen

Med MoFix-fundamenter får man en rekke fordeler knyttet til miljø og vedlikehold. Solide, sporbare og kvalitetssikrede fundamenter fører til lang levetid med stor fleksibilitet.

Fundamentet krever lite plass og kan benyttes til flere installasjoner som for eksempel KL-fundamenter, snøoverbyggfundamenter, barduner, støttemurer, brofundamenter, støyskjermer og diverse andre tekniske installasjoner langs jernbanespor i Norge og Sverige. Etter at boringen er utført, gyses fundamentet fast i grunnen.

Fundamentene leveres i Ø355mm eller Ø555mm.

Beskrivelse av MoFix finner du ved å klikke her.

Boring av fundamenter for snøoverbygg og KL-fundamenter på Bergensbanen

Boring av fundamenter for snøoverbygg og KL-fundamenter på Bergensbanen

Boring av KL-fundamenter i Tønsberg

Boring av KL-fundamenter i Tønsberg

Opprigging på jernbanevogn på Borgestad

Opprigging av boretog på Borgestad

Vi har utført boring av mastefundamenter fra boretoget. Dette er Sør-Norsk Borings største satsing, og etter mange utfordringer har vi nå lykkes takket være godt samarbeid med våre leverandører, samarbeidspartnere, og Norsk Jernbanedrift Maskin.

Posted by Sør-Norsk Boring on 23. desember 2015
Achilles