Nemek 1130 TST (Regina)
Nemek 1130 TST (Regina)
Nemek 810 TS (Mærtha)
Nemek 810 TS (Mærtha)
Nemek 407 TST (Bjørg)
Nemek 407 TST (Bjørg)
MF 5460
MF 5460
Atlas 232 kjerneboringsrigg
Atlas 232 kjerneboringsrigg
Nemek 510 TS (Solveig)
Nemek 510 TS (Solveig)
Nemek 407
Nemek 407
Klemm elektrisk rigg (Helga)
Klemm elektrisk rigg (Helga)
Onram 1500 kjerneboringsrigg
Onram 1500 kjerneboringsrigg
NEMEK 510 (Borghild)
NEMEK 510 (Borghild)
NEMEK 510 (Augusta)
NEMEK 510 (Augusta)
Atlas 476 (3 stk.)
Atlas 476 (3 stk.)
CAT 311
CAT 311
Atlas QAS 80
Atlas QAS 80
Atlas 466
Atlas 466
CAT 311
CAT 311
Nemek 407 C
Nemek 407 C (Rundtsvingende rigg på gummibelter, 170cm bred)
CAT 312
CAT 312
Atlas Y35
Atlas Y35 (3 stk.)
Nemek 1114 TS
Nemek 1114 TS (Riggen er utstyrt med to boretårn, en for fundamentering med 6m föringsrør og en for KL-mastefundamenter)
Nemek 1114 Horisontal rigg kan bore opp til Ø711mm
Nemek 1114 Horisontal rigg kan bore opp til Ø711mm
Achilles