Horisontalboring er den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i ulike terreng uten gaving og spregning av grøft.

Ved å bore horisontalt kan kabler, vannledninger og avløpsrør legges gjennom fjell, under veier og boligtomter. Der terreng og bebyggelse hindrer tradisjonell graving og sprengning, er horisontalboring en effektiv måte å legge til rette for nødvendige installasjoner.

Vi tilbyr styrt boring i fjell og løsmasser.

Horisontalboring - Illustrasjon 1
Kjerneboring - Illustrasjon 2
Kjerneboring - Illustrasjon 3
Kjerneboring - Illustrasjon 4
Kjerneboring - Illustrasjon 5
Kjerneboring - Illustrasjon 6
Kjerneboring - Illustrasjon 7
Kjerneboring - Illustrasjon 8
Kjerneboring - Illustrasjon 9
Achilles