Fundamentering

Fundamentering

Boring med foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell for montering av stålkjernepeler, gir sikker fundamentering av små og store bygg.

Les mer
KL-fundamenter

Infrastruktur til jernbane

Vi utfører boring til jernbaneprosjekter. Boringen kan utføres både i og på spor.
 

Les mer
Energiboring

Energiboring

Sør-Norsk Boring AS er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkeltbrønner og komplett leveranse av store energibrønnparker.

Les mer
Horisontalboring

Horisontalboring

Horisontalboring er den mest effektive metoden for tilrettelegging av kabler, vannledninger og avløpsrør i ulike terreng uten gaving og spregning av grøft.

Les mer
Brønnboring

Brønnboring

Hvilken type grunnvannsbrønn bestemmes med hensyn til grunnforholdene? Vi i Sør-Norsk Boring AS vet hvordan!

Les mer
Pumpeservice

Pumpeservice

Vi driver også med pumpeservice og har egen serviceavdeling som kan rehabilitere ditt gamle vannforsyningsannlegg.

Les mer
Kjerneboring

Kjerneboring

Anvendes i forbindelse med forprosjektering av tunneler og lignende. Brukes også til å kartlegge mineralforekomster.

Les mer
Achilles