Alle mann

Sør-Norsk Boring AS er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder.

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.

Med egne servicemedarbeidere og moderne verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen - vi løser den!

Fagkunnskap
Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har erfaring både fra tradisjonelle og spesielle oppdrag - vi tar gjerne en befaring for å finne den riktige løsningen for det aktuelle prosjektet.

Teknologi
Ved hjelp av terrenggående rigger fra 3 til 25 tonn, og annet spesialutstyr, kan våre fagfolk utføre alt innen boring - selv i de mest krevende omgivelser.

Sertifisering
Med sentral godkjenning i alle relevante klasser, kan du som byggherre være sikker på alle oppdrag blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

Achilles